Presentation + kod från sommarkollo: Sharepoint och Silverlight


Idag gästspelade jag på Pontus Haglunds sommarkollo-semiarie "Sharepoint för utvecklare" och visade hur lätt det är att integrera Silverlight i Sharepoint.


Mina slides finns här (jag är förstås grymt avundsjuk på Pontus som körde sina slides med pptPlex).


Jag visade dels hur du kan lägga till en Sharepoint-webpart för att kunna använda Vertigos underbara Slide.Show Silverlight 1.0-bildvisare (as featured on MSDN.se!).


Koden för min webpart nedan:


 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.ComponentModel;
using System.Text;
 
namespace SLDemo1
{
  [Guid("02b3a17c-b19e-42de-bafa-eb5da4268c23")]
  public class SLDemo1Webpart : Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart
  {
    private bool error = false;
 
    private string silverlightJSPath = "/_layouts/Silverlight/";
    private string slideShowJS = "SlideShow/SlideShow.js";
 
    
    [Browsable(true),
    Personalizable(), WebBrowsable,
    Category("Custom Settings"),
    DefaultValue("/_layouts/Silverlight/"),
    Description("Silverlight JS path - ex:/_layouts/Silverlight/")]
    public string SilverlightJSPath
    {
      get
      {
        return silverlightJSPath;
      }
 
      set
      {
        silverlightJSPath = value;
      }
    }
 
    [Browsable(true),
    Personalizable(), WebBrowsable,
    Category("Custom Settings"),
    DefaultValue("SlideShow/SlideShow.js"),
    Description("SlideShow js subpath + name - ex: SlideShow/SlideShow.js")]
    public string SlideShowJS
    {
      get
      {
        return slideShowJS;
      }
 
      set
      {
        slideShowJS = value;
      }
    }
 
    public SLDemo1Webpart()
    {
      this.ExportMode = WebPartExportMode.All;
    }
 
    /// <summary>
    /// Create all your controls here for rendering.
    /// Try to avoid using the RenderWebPart() method.
    /// </summary>
    protected override void CreateChildControls()
    {
      if (!error)
      {
        try
        {
 
          base.CreateChildControls();
          StringBuilder sb = new StringBuilder();
          sb.Append("<div id='SilverlightControlHost" + this.ClientID + "' Class=''>");
          sb.Append("<script type=\"text/javascript\"> ");
          sb.Append("new SlideShow.Control(new SlideShow.XmlConfigProvider());");
          sb.Append("</script></div>");
 
          // Your code here...
          this.Controls.Add(new LiteralControl(sb.ToString()));
        }
        catch (Exception ex)
        {
          HandleException(ex);
        }
      }
    }
 
 
 
    protected override void OnPreRender(EventArgs e)
    {
 
      String jsString;
      jsString = "<script type=\"text/javascript\" src=\"" + silverlightJSPath + slideShowJS + "\"></script>\n";
 
      if (!Page.ClientScript.IsClientScriptBlockRegistered("SlideShowJS"))
        Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "SlideShowJS", jsString);
 
      jsString = "<script type=\"text/javascript\" src=\"" + silverlightJSPath + "Silverlight.js\"></script>\n";
 
      if (!Page.ClientScript.IsClientScriptBlockRegistered("SilverlightJS"))
        Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "SilverlightJS", jsString);
    }
 
    /// <summary>
    /// Ensures that the CreateChildControls() is called before events.
    /// Use CreateChildControls() to create your controls.
    /// </summary>
    /// <param name="e"></param>
    protected override void OnLoad(EventArgs e)
    {
      if (!error)
      {
        try
        {
          base.OnLoad(e);
          this.EnsureChildControls();
 
          // Your code here...
        }
        catch (Exception ex)
        {
          HandleException(ex);
        }
      }
    }
 
    /// <summary>
    /// Clear all child controls and add an error message for display.
    /// </summary>
    /// <param name="ex"></param>
    private void HandleException(Exception ex)
    {
      this.error = true;
      this.Controls.Clear();
      this.Controls.Add(new LiteralControl(ex.Message));
    }
  }
}

 


Jag visade även hur du kan bygga en generisk Sharepoint Webpart som kan rendera en Silverlight 2-applikation utifrån valfri .XAP-fil som du refererar till (förutsatt förstås att Silverlight-applikationen "står på egna ben" som Pontus så galant översatte "self contained" till).


Här är koden för min generiska Silverlight 2-webpart:


 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Text;
 
namespace GenericXAPWebPart
{
  [Guid("27ba16c8-ae2e-4e21-b43f-316f0518d667")]
  public class GenericXAPWebPart : Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart
  {
    private bool error = false;
    private string xap = null;
 
    [Personalizable(PersonalizationScope.Shared)]
    [WebBrowsable(true)]
    [System.ComponentModel.Category("Custom Settings")]
    [WebDisplayName("XAP-fil")]
    [WebDescription("Sökväg och namn på XAP-fil")]
    public string XAP
    {
      get
      {
        if (xap == null)
        {
          xap = "error";
        }
        return xap;
      }
      set { xap = value; }
    }
 
 
    public GenericXAPWebPart()
    {
      this.ExportMode = WebPartExportMode.All;
    }
 
    /// <summary>
    /// Create all your controls here for rendering.
    /// Try to avoid using the RenderWebPart() method.
    /// </summary>
    protected override void CreateChildControls()
    {
      if (!error)
      {
        try
        {
          base.CreateChildControls();
          StringBuilder sb = new StringBuilder();
 
          sb.Append("<object style='width: 100%; height: 100%' type='application/x-silverlight'>');
          sb.Append("<param name='source' value='" + xap + "' />");
          sb.Append("<param name='version' value='2.0' />");
          sb.Append("<param name='enableHtmlAccess' value='true' />");
          sb.Append("</object>");
 
          this.Controls.Add(new LiteralControl(sb.ToString()));
        }
        catch (Exception ex)
        {
          HandleException(ex);
        }
      }
    }
 
    /// <summary>
    /// Ensures that the CreateChildControls() is called before events.
    /// Use CreateChildControls() to create your controls.
    /// </summary>
    /// <param name="e"></param>
    protected override void OnLoad(EventArgs e)
    {
      if (!error)
      {
        try
        {
          base.OnLoad(e);
          this.EnsureChildControls();
 
          // Your code here...
        }
        catch (Exception ex)
        {
          HandleException(ex);
        }
      }
    }
 
    /// <summary>
    /// Clear all child controls and add an error message for display.
    /// </summary>
    /// <param name="ex"></param>
    private void HandleException(Exception ex)
    {
      this.error = true;
      this.Controls.Clear();
      this.Controls.Add(new LiteralControl(ex.Message));
    }
  }
}

Comments (0)

Skip to main content