.NET Framework 3.5 Enhancements Training Kit


För att ge dig en flygande start med de nyheter som lanserats i och med ServicePack 1 för Visual Studio 2008 och .NET Framework 3.5 har ett speciellt "Training Kit" tagits fram som innehåller labbar, demos och presentationer av följande tekniker:  • ASP.NET MVC (kräver MVC Preview 4 som faktiskt inte ingår i SP1)

  • ASP.NET Dynamic Data

  • ASP.NET AJAX History

  • ASP.NET Routing

  • ADO.NET Data Services

  • ADO.NET Entity Framework

  • WCF 3.5 SP1

  • .NET Framework Client Profile.

Rekommenderas varmt om du snabbt vill få en uppfattning om de olika teknikerna och enkelt vill kunna demonstrera nyheterna för kollegor eller kunder - du laddar hem Kit:et här.

Comments (0)

Skip to main content