Uppdaterad Deep Zoom Composer


dzcicon_99ba8882-a6a5-4824-bcb1-709d2997a3b1 Deep Zoom Composer är verktyget för att skapa den typen av zoomningsbara Silverlight-bildkollektioner som används på http://memorabilia.hardrock.se .


Nu finns en uppdaterad version av Deep Zoom Composer tillgänglig som innhåller ett antal förbättringar, bl.a. möjlighet att exportera bild-kollektioner direkt till ett Silverlight 2-projekt med musstöd för att dra runt bilder samt zoom med scroll-hjulet.

Comments (0)

Skip to main content