Presentation från Developer Summit


Idag har jag hållit en presentation om att bygga RIA med Silverlight 2 på Developer Summit.


Presentationen hittar du här.


Jag kommer så fort jag får möjlighet posta ett roligt exempel jag visade där en socket-server pushar ner data till en Silverlight-klient och uppdaterar en graf.

Comments (3)

  1. On Wednesday I presented a session on troubleshooting ASP.NET production issues at Developer Summit 2008

  2.   It came as a surprise to me this year that the starting day of the conference had arrived and

  3.   It came as a surprise to me this year that the starting day of the conference had arrived and

Skip to main content