Developer Summit och "Den Nakne Kodaren"


Den 9-11 april lockar Developer Summit med stjärnor som David Chappell (nej, inte stå-upp komikern) och Dan North från Thoughtworks.


Men frågan är om inte detta är coolast: Johan Lindfors kommer plocka ett förslag på nytt spel som deltagare får lämna in och ska sedan implementera det på plats under 24 timmar med hjälp av XNA. Den deltaragare som lämnade förslaget får sedan ta spelet + en Xbox 360 med sig hem!


Missa inte att se hur det går för "den nakne kodaren" under Developer Summit.


Comments (0)

Skip to main content