Tillgänglighetsanpassning i Silverlight 2


Jag fick en fråga från en kund idag om Silverlight 2 kommer få något stöd för tillgänglighetsanpassning, alltså möjligheten att anpassa Silverlight-applikationer för funktionshindrade genom att t.ex. stödja talsyntesprogram.


Silverlight 2 kommer få samma modell för tillgänglighetsanpassning som finns i WPF - d.v.s. en modell som bygger på UIA - UI Automation.


Bland de funktioner som kommer kunna användas för anpassning finns:


 • Tabbning and tabb-ordning

 • Fokus and tangetbords-input

 • Exponerat 'Accessibility Tree' (genom UIA - UI Automation) för skärmläsare med talsyntes och andra verktyg för funktionshindrade

 • Information direkt i XAML Markup genom AutomationProperties som har ett antal 'attached properties' som t.ex. namn på kontrollen och hjälptext

 • Notifieringar för krav på högre kontrast

 • Mark Rideout är program manager för Accessibility inom Silverlight-teamet och berättar i denna intervju från MIX om den kommande funktionaliteten. Mark var också ansvarig för Accessibility i WPF-teamet.


  I den Beta 1 av Silverlight 2 som släpptes på MIX finns ännu inte bitarna för tillgänglighetsanpassning med, dessa kommer i Beta 2 - någon gång senare i vår. Men om du redan nu vill få en förståelse för tekniken rekommenderas att du tittar på WPF:s best practices.


  Kolla även in vårt Accessibility Developer Center ifall du är intresserad av ämnet.

  Skip to main content