Intervju om Silverlight och RIA


Aglux-projektet har gjort en längre intervju med mig om Silverlight och RIA där de bland annat pressat mig på vad jag tycker om konkurrerande tekniker. Läs på deras Live spaces-blogg.

Comments (0)

Skip to main content