Silverlight Blueprint för SharePoint


BlueprintsLogo-HalfSize


Samtidigt som spänningen stiger här i Vegas inför morgondagens MIX08-keynotes med bl.a. Ray Ozzie och Scott Guthrie händer det spännande saker borta i Seattle: igår meddelades under en Sharepoint-konferens att vi kommer publicera något som kallas för Silverlight Blueprint for Sharepoint.


Hur du integrerar Sharepoint och Silverlight är en utav de vanligare frågorna som jag stöter på när jag är ute och träffar kunder. Silverlight Blueprints for Sharepoint innehåller information om hur enklast och på bästa sätt bygger Webparts som innehåller Silverlight-element. Förutom riktlinjer kommer paketet också att innehålla ett antal olika exempel med tillhörande källkod som illustrerar hur du går tillväga för att t.ex. skapa en navigeringskontroll i Silverligt. Riktlinjerna integreras även direkt i Visual Studio, jag antar att det blir i form av en mall för Silverlight-anpassade Webparts.


http://www.ssblueprints.net/sharepoint/ är adressen du ska lägga som bokmärke och hålla utkik på framöver (materialet bör finnas där inom kort).

Comments (0)

Skip to main content