Hotfix för Visual Studio 2008 tillgänglig


Nu finns det en hotfix tillgänglig för Visual Studio 2008 och Visual Studio Web Developer Express som åtgärdar ett antal prestanda- och editor-relaterade buggar. En av de saker som rättats till är att det kunde dröja flera sekunder innan färgkodningen i Javascript fungerade när du öppnade ett script - en annan är hanteringen av stora HTML-dokument där prestandan har förbättrats avsevärt.


Läs mer och ladda hem här.

Comments (0)

Skip to main content