Nya filmer tillgänliga på MSDN TV


Vi har byggt om vår MSDN TV-tjänst en smula och stoppat dit en skinande ny Silverlight-spelare. Inför det så har vår publicering av filmer bromsats ner till ett totalstopp - men nu är bitarna på plats och det finns ett antal nya filmer tillgängliga som precis har publicerats - bl.a. en film där Johan Lindfors berättar om de nya integrationsmöjligheterna mellan Windows Workflow och WCF i .NET 3.5 samt en film där jag går igenom grunderna i LINQDataSource och ListView-kontrollerna i ASP.NET 3.5.


Dessutom - skinande ny address: http://www.msdn.se/msdntv/ http://www.msdn.se/tv/ (som Johan mycket riktigt påpekade så har vi faktiskt fått en redirect från en ännu kortare adress - snyggt!)


Comments (0)

Skip to main content