Silverlight tillgänglig som optional update i Microsoft Update


För att förenkla för systemadministratörer vid utrullning har Silverlight gjorts tillgänglig genom WSUS (Windows Server Update Services), vilket också innebär den kommer finnas tillgänglig i Microsoft Update (som en valfri uppdatering).


Silverlight finns nu tillgänglig för Windows XP och Windows Server 2003 via WSUS och kommer inom kort även finnas tillgänglig för Vista.


Läs mer på WSUS-bloggen.

Comments (1)

  1. I just spotted in a blogpost by the Swedish developer evangelist Robert Folkesson (warning Swedish only

Skip to main content