AGLux sprint 2 klar


Jag har tidigare skrivit om och intervjuat medlemmarna i AGLux-projektet - ett examensprojekt som syftar till att ta fram en e-learningapplikation med hjälp av Silverlight och beskriva arbetet i samband med det.


Nu har projektet precis släppt sin sprint 2-version av applikationen och har fått hjälp av oss att lägga in lite riktigt material i form av en liten LINQ-kurs baserad på Johan Lindfors filmer i ämnet. Läs mer på AGLux-projektets blog.

Comments (0)

Skip to main content