MSDN Radio 2007-12-21


Nytt MSDN-radioavsnitt (sista för året) där jag intervjuar Annie Aschan, Sara Johansson och Martin Bonnevier - tre studenter från IT-universitetet i Göteborg som har skapat en e-learning lösning i Silverlight som en del av sitt examensarbete.


Du kan läsa mer om AGLux-projektet på deras blog.

Comments (1)

  1. Jag har tidigare skrivit om och intervjuat medlemmarna i AGLux-projektet – ett examensprojekt som syftar

Skip to main content