Visual studio 2008 och Silverlight 1.0


En vanligt förekommande fråga är hur man går tillväga för att arbeta med Silverlight 1.0 i Visual Studio 2008. I SDK för Silverlight 1.0 följer det ju med en projektmall för Visual Studio - men den installeras endast för Visual Studio 2005.

Ett sätt (om du har Visual Studio 2005 installerad) är att manuellt kopiera över den projektmallen du får installerad med Silvelirght 1.0 SDK från VS 2005 till VS 2008 - dvs:

<user>\Documents\Visual Studio 2005\Templates\ProjectTemplates\C#\Silverlight.zip

till

<user>\Documents\Visual Studio 2008\Templates\ProjectTemplates\C#\Silverlight.zip

Men det finns ett annat smidigare sätt som du kan skapa Silverlight 1.0-projekt i Visual Studio 2008 om du har Silverlight tools v1.1 for VS2008 RTM installerad

Genom File => New => Web Site => Silverlight Script Web - så kan du direkt skapa ett Silverlight 1.0-projekt utan att flytta någon projektmall.

Comments (0)

Skip to main content