ASP.NET 3.5 Extenstions CTP Preview tillgänglig


Idag har en förhandstitt på ASP.NET 3.5 gjorts tillgänglig, som bland annat innehåller det MVC (Model, View, Controller)-ramverk som skapat en hel del buzz på sista tiden.


Men ASP.NET Extensions innehåller en hel del annat godis också, här är den kompletta innehållsförteckningen:  • ASP.NET AJAX: en hel del förbättringar bl.a. stöd för historik i webbläsare och permanenta länkar samt förbättringar i klientscriptbiblioteket


  • ASP.NET MVC: nytt ramverk för att skapa webbapplikationer som är strukturerade så att enhetstestning och test-driven design förenklas jämfört med att använda den traditionella post-back modellen i ASP.NET Webforms. Är du intresserad av detta ramverk så kan du även ladda hem MVC Toolkit Extras - och missa inte heller Fredrik Norméns och Scott Guthries lysande blog-postningar i ämnet


  • ASP.NET Dynamic Data Support: ramverk som möjliggör enkel generering av "skelett" eller "byggnadsställningar" (scaffolding) för snabb utveckling av databasdrivna webbsajter (MVC eller Webforms).


  • ASP.NET Silverlight Support: nya kontroller för att direkt kunna inkludera Silverlight media och dynamiskt innehåll i dina webbapplikationer.

     

  • ADO.NET Data Services: tjänster som gör det möjligt att dra nytta av ADO.NET Entity Framework och Astoria i dina webbapplikationer.

Comments (0)

Skip to main content