ADO.NET Entity Framework Beta 3 och Entity Designer CTP 2


Nu har en ny beta-version av vårt stora O/R-mappningsramverk ADO.NET Entity Framework gjorts tillgänglig.


Det finns även en fräsch CTP på design-verktyget för hemladdning som fungerar med den släppta Visual Studio 2008.


Läs mer om vad som är nytt här: http://msdn.microsoft.com/data .


 

Comments (0)

Skip to main content