Silverlight 1.1 blir 2.0


Nästa version av Silverlight kommer att heta 2.0 istället för 1.1 - som har varit versionsnumret på den alpha-version som funnits tillgänlig.


Anledningen till detta är att det rör sig om en så omfattande uppdatering med bland annat gränssnittsramverket från WPF, en uppsjö nya kontroller - tex. Stackpanel, Grid och ScrollViewer, stöd för SOAP webservices och inte minst stöd för en mini-CLR och ett slimmat .NET-ramverk.


Känns helt rimligt tycker jag och det tydliggör att det innebär en större release av Silverlight än vad 1.1 skulle ha antytt.

Comments (0)

Skip to main content