Enkel 3D-effekt i Silverlight


En av styrkorna med Windows Presentation Foundation är hur förhållandevis lätt det är att skapa och arbeta med tredimensionella objekt. I Silverlight finns det än så länge inget inbyggt stöd för att arbeta med 3D-modeller. Men det går ändå att skapa 3D-liknande effekter, antingen med hjälp av matematik + vektorgrafik eller med hjälp av kreativt uttnyttjande av bilder.


Kolla in den här artikeln som visar hur du enkelt kan åstadkomma en hyfsad 3D-effekt i Silverlight med hjälp av bildfiler exporterade från Ulead Cool 3D Production Studio.

Comments (0)

Skip to main content