MSDN Radio Special – dynamiska språk med Niclas Nilsson från Factor10


Dynamiska språk som Ruby och Python och är något som är oerhört hett just nu. Microsoft arbetar med att ta fram en Dynamic Language Runtime som först kommer kunna utnyttjas i Silverlight 1.1 och som kommer ha stöd för språken IronPython och IronRuby samt en dynamisk variant av VB.


Lyssna på MSDN Radio-special där kollegan Dag König samtalar med Niclas Nilsson från Factor10 om nyttan med dynamiska språk och vad som skiljer dessa från statiska språk som t.ex C#.


Skip to main content