Silverlight Reflector


Den här är inte ny - men jag har inte lekt med den förrän nu och tänkte jag skulle tipsa ifall du har missat den: kollegan Ernie Booth (som för övrigt var över i Sverige och talade på svenska Remix/Developer Summit i våras) har skapat en plugin till Reflector som dissekrerar Silverlight-applikationer.

Bara att peka Reflector till URL:en för den applikation du vill undersöka så hämtas XAML-gränssnitt, HTML, javascript och hanterad kod - snyggt uppdelad per klass. Elegant!

Reflector

Comments (3)

  1. Silverlightに対応したReflextorが公開されています。

  2. Silverlightに対応したReflectorが公開されています。

Skip to main content