Häng med AgLux-projektet på en utvecklande resa med Silverlight 1.1


Sara Johansson, Martin Bonnevier och Annie Aschan är tre studenter från IT-universitetet i Göteborg som under hösten och vintern kommer arbeta med ett Silverlightbaserat e-learningsystem som en del av sitt examensarbete. De kommer kontinuerligt att blogga och videodokumentera sina erfarenheter, det ska bli mycket spännande att se hur de arbetar sig igenom både projektets iterationer och nya releaser av Silverlight 1.1, som än så länge endast finns i en tidig Alpha-version. De kommer i ett senare skede även publicera projektet med källkod på Codeplex. 


Läs mer om AgLux-projektet på deras egna blogg.

Comments (3)

  1. Jag har tidigare skrivit om och intervjuat medlemmarna i AGLux-projektet – ett examensprojekt som syftar

  2. Aglux-projektet har gjort en längre intervju med mig om Silverlight och RIA där de bland annat

  3. Aglux-projektet har gjort en längre intervju med mig om Silverlight och RIA där de bland annat

Skip to main content