Källkoden för .NET görs tillgänglig!


Wow - detta är STORT: Vi har idag annonserat att källkoden för .NET-ramverkets basklasser, ASP.NET, WinForms, ADO.NET, XML-implementationen och WPF görs tillgänlig genom direkt nedladdning samt möjlighet att debugga koden direkt ifrån Visual Studio 2008.

Att koden görs tillgänglig kommer vara oerhört värdefullt för dig som vill lära dig mer om hur .NET-ramverkets olika delar fungerar utan att behöva använda något verktyg för reverse engineering som Lutz Roeders (utmärkta) .NET Reflector.

Koden görs tillgänglig under Microsoft Reference License (MS-RL) vilket innebär att du får läsa och debugga men inte ändra, bygga om eller distribuera koden vidare.

Senare kommer även källkoden för WCF, Workflow och LINQ att publiceras.

Läs mer på Scott Gu:s blog.

Comments (0)

Skip to main content