Windows Live Writer Beta II tillgänglig


Den här artikeln är skriven i en skinande ny Beta-version av Windows Live Writer, ett mycket trivsamt verktyg för att skapa och editera blog-artiklar som kan laddas upp till bl.a. Windows Live Spaces, SharePoint, WordPress, Blogger, LiveJournal, TypePad, Moveable Type och Community Server.


Gränssnittet har fått sig en rejäl ansiktslyftning och du kan nu kategorisera dina artiklar med s.k. "tags" direkt i Live Writer.


Ladda hem och testa här: http://writerdevzone.spaces.live.com/blog/cns!FF912D98C958E9D3!128.entry?_c=BlogPart


Comments (0)

Skip to main content