Förklaring och lösning på problem att debugga IIS ASP.NET-applikationer med Visual Studio i Vista


Om du kör Vista och utvecklar ASP.NET-lösningar har du kanske stött på problem att debugga din applikation ifall du valt att skapa en applikation i IIS 7 och inte kör development-servern.


När du trycker 'F5' i Visual Studio för att debugga får du felmeddelandet:


---------------------------
Microsoft Visual Studio
---------------------------
Unable to start debugging on the web server. An authentication error occurred while communicating with the web server. Please see Help for assistance.

- trots att du kör Visual Studio som Administrator, har lagt till alla IIS-komponenter som behövs och slagit på Windows Authentication.


Mike Volodarsky på IIS-teamet har skrivit en utmärkt artikel om varför problemet uppstår, hur du kan komma runt det och även skrivit en liten "Debugging Assistant" för att hjälpa dig få fart på F5-debugging i Visual Studio/Vista igen:


http://mvolo.com/blogs/serverside/archive/2006/12/28/Fix-problems-with-Visual-Studio-F5-debugging-of-ASP.NET-applications-on-IIS7-Vista.aspx

Comments (0)

Skip to main content