Web Administration Summit 28 maj


Den 28 maj kör mina kollegor på TechNet ett heldagsseminarium för webbadministratörer här på Microsoft i Akalla. Talare är Brett Hill och Isaac Roybal och seminariet hålls på engelska. Brett Hill har arbetat med IIS:en på Microsoft sedan version 4, är en flitig skribent b.la. i TechNet och Windows IT Pro Magazine samt producerar IIS-programmet på Channel 9 https://channel9.msdn.com/shows/IIS_Show . Isaac Roybal är Product Manager på Windows Server-teamet med ansvarsområdet "Web Workload".


 


 Michael Anderberg är svensk värd för dagen. 


Anmäl dig här:
http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032340256&Culture=sv-SE


Comments (0)

Skip to main content