Loose Ends


http://www.microsoft.se/looseends/ är en början på en dialog mellan dig och oss, mellan dig och dina kollegor i branschen, mellan alla som är intresserade av kommunikation, design, webbutveckling, interaktiva medier, integrationen mellan design och funktion och hur vi kan navigera i en så föränderlig och krävande men samtidigt så enormt spännande tid som vi lever och verkar i.


Vi kommer inte skriva någon på näsan och ge färdiga svar - därav namnet Loose Ends. Det vi istället vill är att skapa utrymme för tankar och kunskap hos de som intresserade av kommunikation och digitala medier och som vill dela med sig av sin erfarenhet och sina idéer.


Vill du dela med dig? Säga vad du tycker? Bli inspirerad?
Kolla in http://www.microsoft.se/looseends/


Comments (0)

Skip to main content