Akronymer som vi använder vid olika releaser av produkter


CTP, Beta, RC, RTM... det är många akronymer och uttryck som används i samband med att
olika versioner av våra plattformar och utvecklingsverktyg görs tillgänliga för publik
nedladdning. Det kan ibland skapa en smula förvirring när utvecklare vill ladda hem de senaste
versionerna för att testa och labba (jag vet i alla fall att jag själv stundtals har haft svårt hänga med alla versioner).


Här kommer en kort förklaring till några av de vanligaste förkortningar som vi använder i dessa sammanhang:


CTP står för Community Technology Preview. En CTP är en icke-supporterad pre-release av
en specifik produkt i form av en "working build", d.v.s. en
kompilering till fungerande kod. Dessa görs tillgängliga för utvecklare och IT-proffs i syfte att få en tidig återkoppling på funktionalitet och utformning. En CTP kan ibland innehålla funktionalitet som inte kommer att komma med i den färdiga releasen av produkten. Oftast skjuts sådan funktionalitet till kommande versioner, men ibland utgår den av olika anledningar helt. Detaljskillnaden mellan en CTP och en releaseversion, tex. i namnsättning av klassbibliotek och metoder, kan ibland vara stora, vilket gör att det inte alltid är helt trivialt att anpassa kod ursprungligen utvecklad för att fungera med en CTP mot den releasade versionen. Sådana skillnader kallas för "Breaking changes" och dokumenteras vanligtvis i samband med releasen.


Beta 1, Beta 2 osv: defintitionen av en beta är snarlik den för CTP. Vanligtvis
implementerar en publik eller sluten beta i princip all funktionalitet som har identifierats i kravarbetet,
men arbete återstår vad gäller stabilitet, prestandaoptimering, kompabilitet och dokumentation. Numret på betan anger i vilken iteration av testning, justering och släpp till ny beta-test som den aktuella betan befinner sig.


Beta x Technical Refresh - en s.k. Technical Refresh är en patch för en specifik version av en beta, där man har identifierat problem som man snabbt vill kunna åtgärda, utan att för den skulle gå hela utvecklingscykeln fram till nästa beta-version.


RC står för Release Candidate. När en Release Candidate dyker upp är den färdiga releasen oftast mycket nära förestående. I princip sker inga kodförändringar i en RC om det inte handlar om att rätta kritiska buggar.


RTM betyder Release To Manufacturing. Detta innebär officiell release - produkten är skickad för framtagning och utskick av media.


RTW är en variant av ovanstående som vi kommer få se oftare framöver. RTW står för Release To Web och används som namnet antyder när en produkt endast distribueras via nedladdning. Ett utmärkt exempel är ASP.NET AJAX 1.0 RTW.

Comments (2)

  1. Inom kort släpps en så kallad ‘Release Candidate’ av Silverlight 1.0. Den innnehåller ett antal större

  2. Inom kort släpps en så kallad 'Release Candidate' av Silverlight 1.0. Den innnehåller ett antal

Skip to main content