Εκπαίδευση για BizTalk Server 2009

Εάν δεν είχατε καμία ενασχόληση με το BizTalk Server 2009, δείτε το ακόλουθο video. Στην συνέχεια διαβάστε το whitepaper ‘Introduction to BizTalk Server 2009’ του David Chappel. Στην συνέχεια θα σας πρότεινα κάποια virtual hands on labs: http://msdn.microsoft.com/en-us/aa740373.aspx. Μπορείτε να ξεκινήσετε από το τέλος της λίστας ("Building your first BizTalk Solution") προς τα πάνω. Τέλος,…

0

Δημοσίευση του BizTalk ESB Toolkit εισαγωγικού whitepaper

Το BizTalk ESB Toolkit Whitepaper: "Core Components and Examples" μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια εισαγωγή στο ESB pattern καθώς και να παρέχει μια σύνοψη του BizTalk ESB Toolkit 2.0. Καλύπτει τα ακόλουθα θέματα/ενότητες: Why an Enterprise Service Bus? – The ESB Pattern Overview of the BizTalk ESB Toolkit and its Core Components Routing & Transformation…

0

Microsoft BizTalk Server Management Pack για τον Operations Manager 2007

Το BizTalk Server Management Pack για το System Center Operations Manager 2007 παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης (monitoring) των BizTalk Server 2006, BizTalk Server 2006 R2, και BizTalk Server 2009. Το συγκεκριμένο management pack εστιάζει στα ακόλουθα βασικά σενάρια, τα οποία περιγράφονται περαιτέρω στον οδηγό (management pack guide) και εμπεριέχεται στο download: Suspended Message Alerts Alert Suppression…

1