Microsoft named a Leader in both the Gartner Magic Quadrant for Data Warehouse Database Management Systems 2013 and Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms 2013


Οι λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) εξελίσσονται ραγδαία τη τελευταία δεκαετία κυρίως λόγω της αύξησης των δεδομένων (Data Explosion), της διαχείρισης μη δομημένων δεδομένων (Unstructured Data) και του Consumerization of IT.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα όσον αφορά τις λύσεις ΒΙ, σχετίζονται με το κόστος κτήσης (TCO) και τη προσδοκώμενη απόδοση (ROI) των επενδύσεων σε λύσεις ΒΙ και Data Warehouse (DWH), τη βελτίωση του χρόνου που απαιτείται για την εύρεση της σωστής πληροφορίας και της δημιουργίας νέων αναφορών-αναλύσεων, καθώς επίσης και την ευκολία με την οποία οι χρήστες κατανοούν και διαχειρίζονται δεδομένα υψηλού όγκου, υψηλού ρυθμού μεταβολής και διαφορετικών προτύπων.

Επίσης, είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στρέφονται σε λύσεις ΒΙ προκειμένου να ανταποκριθούν όσο το δυνατό καλύτερα και πληρέστερα στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής, όπως π.χ. για τη γνώση και κατανόηση των δικών τους πελατών, στοιχείων πωλήσεων κλπ.

 • Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας της Gartner 2012, στην οποία έλαβαν μέρος Διευθυντές Πληροφορικής (CIOs), οι λύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας αποτελούν τη 1η τεχνολογική προτεραιότητά τους για το έτος 2012 [1]
 • Τα προϊόντα επιχειρηματικής ευφυΐας, αναλύσεων και διαχείρισης απόδοσης (performance management) ήταν ο 2ος πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος τομέας στο σύνολο της παγκόσμιας αγοράς προϊόντων πληροφορικής [2]
 • Οι λύσεις ΒΙ και Performance Management είναι στη κορυφή των αναπτυξιακών σχεδίων των Οικονομικών Διευθυντών (CFOs) [3]

Microsoft BI

Προκειμένου να ανταποκριθεί σε όλα τα παραπάνω, η Microsoft προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση BI και Data Warehousing που βασίζεται κυρίως στη πλατφόρμα του SQL Server 2012, με ιδιαίτερη έμφαση στο τρόπο παρουσίασης των δεδομένων, προκειμένου να επιταχύνεται η κατανόηση της πληροφορίας και η διάδραση του χρήστη τόσο με τα δεδομένα όσο και με την αναφορά (report).

Πιο αναλυτικά, η πρόταση της Microsoft για λύσεις ΒΙ και Data Warehouse, αποτελείται από τα ακόλουθα προϊόντα και τεχνολογίες:

 • SQL Server 2012 Business Intelligence
  • SQL Server Integration Services (SSIS): Παρέχει τη δυνατότητα ETL επεξεργασίας δεδομένων από οποιαδήποτε πηγή, τόσο Microsoft όσο και non-Microsoft, χωρίς την ανάπτυξη κώδικα
  • SQL Server Analysis Services (SSAS): Σας επιτρέπει να χτίσετε κατανοητές και υψηλού επιπέδου (enterprise-scale) λύσεις analytics για predictive analysis και διαδραστική and interactive παρατήρηση των aggregated δεδομένων
  • BI Semantic Model (BISM): Πρόκειται για ένα ενιαίο μοντέλο που εξυπηρετεί όλα τα end-user σενάρια του Microsoft BI, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών, analytics και dashboards. Στο BISM μπορείτε να συνδέσετε δεδομένα από διάφορες και διαφορετικές πηγές, όπως παραδοσιακές σχεσιακές πηγές π.χ. βάσεις δεδομένων ή LOB εφαρμογές, ή λιγότερο παραδοσιακές πηγές π.χ. OData feeds, text αρχεία και spreadsheets.
  • Data Quality Services (DQS): Παρέχει δυνατότητες καθαρισμού (cleansing), ταιριάσματος (match), κανονικοποίησης (standardize) και εμλπουτισμού δεδομένων προκειμένου να παρέχετε αξιόπιστες πληροφορίες για ΒΙ, DWH και transaction processing workloads
  • Master Data Services (MDS): Παρέχει ένα κεντρικό σημείο διαχείρισης δεδομένων (central data hub) που εξασφαλίζει την ακεραιότητα (Integrity) της πληροφορίας και την αξιοπιστία (consistency) των δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών εφαρμογών.
  • SQL Server Reporting Services (SSRS): Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε λειτουργικές αναφορές (operational reports) για τέλεια εκτύπωση ή πρόσβαση μέσω browser, καθώς επίσης και δυνατότητες στιγμιαίας (ad-hoc) παρατήρησης και παρουσίασης δεδομένων
  •  
 • Microsoft Office 2013 και SharePoint 2013-κυρίως για το presentation layer του ΒΙ
  • Dashboards και Scorecards: Μέσω των ενσωματωμένων δυνατοτήτων που παρέχουν τα PerformancePoint Services του SharePoint
  • Excel/Excel Services: Τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών στο Excel και της δημοσίευσής τους στο SharePoint μέσω των Excel Services.
  • Power View: Παρέχει τη δυνατότητα διαδραστικού τρόπου παρατήρησης και παρουσίασης των δεδομένων

clip_image002

Σχ. 1. - Η ολοκληρωμένη πρόταση της Microsoft για λύσεις ΒΙ

Microsoft – Ο Ηγέτης της αγοράς στο Business Intelligence

Όπως αναφέρει και η Gartner στη πρόσφατη δημοσίευσή της, Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms (Gartner Research, February 6, 2012), η Microsoft είναι ο ηγέτης στη συγκεκριμένη αγορά:

clip_image003

Σχ. 2. – Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms

Σύμφωνα με τη Gartner, η Microsoft προσφέρει μια αρκετά ανταγωνιστική πρόταση καθώς πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση ΒΙ, σε όλα τα επίπεδα (ETL, OLAP, Reports κλπ) και σε μια ιδιαιτέρως ελκυστική τιμή. Επίσης, η Microsoft έλαβε την υψηλότερη αξιολόγηση από όλους τους vendors όσον αφορά την υποδομή ΒΙ (platform infrastructure) και την ευκολία εύρεσης καταρτισμένων συνεργατών.

Τα γενικά στοιχεία προτίμησης της πλατφόρμας ΒΙ της Microsoft, σε σχέση και σύγκριση με τον ανταγωνισμό, είναι το χαμηλότερο κόστος κτήσης (TCO), οι ενισχυμένες λειτουργίες και δυνατότητες του Managed Self-Service BI στην έκδοση SQL Server 2012 και η αίσθηση περί ολοκληρωμένης πλατφόρμας.

Εκτός από τα χαρακτηριστικά και λειτουργίες της πλατφόρμας Microsoft BI, στη μελέτη γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση του μεριδίου αγοράς του SQL Server σε λύσεις ΒΙ και DWH, στην ευκολία εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού και συνεργατών για την ανάπτυξη και υποστήριξη λύσεων ΒΙ και DWH, καθώς επίσης και στο τομέα του Data Warehousing.

Oι βασικοί στόχοι του SQL Server 2012 είναι οι ακόλουθοι:

 • Mission Critical Confidence – Ο SQL 2012 έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης και διαχείρισης πολύ κρίσιμων φορτίων από πλευράς απόδοσης και διαθεσιμότητας, σε πολύ χαμηλότερο TCO.
 • Breakthrough Insight – Μπορείτε να αναδείξετε τη σημασία των πληροφοριών σας με τα νέα εργαλεία για γρήγορη αναπαράσταση (visualization) και επεξεργασία δεδομένων (data exploration), στο σύνολο της επιχείρησής σας και όχι επιλεκτικά.
 • Cloud on Your Terms – μπορείτε να δημιουργήσετε και να κλιμακώσετε γρήγορα τις επιχειρηματικές λύσεις, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες αξιοποιώντας τις δυνατότητες για private ή/και public cloud που έχει SQL Server 2012.

Ειδικότερα για τη πλατφόρμα Microsoft BI, τα νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες που διατίθενται στο SQL Server 2012 και βάσει αυτών αξιολογήθηκε από τη Gartner ως 1η, είναι τα εξής:

Reporting Services Power View: η Microsoft υλοποιεί το στόχο του self-service reporting με ένα εργαλείο υψηλής διαδραστικότητας, με δυνατότητες επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων αποκλειστικά μέσω web browser και έμφαση στην ευκολία χρήσης από όλους τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Τώρα όλοι μπορούν να δημιουργήσουν αναφορές σε λίγα δευτερόλεπτα και να μετατρέψουν τα δεδομένα τους σε γραφήματα με ένα απλό κλικ, να ενσωματώσουν timed animation sequences για τον εντοπισμό τάσεων ή ανωμαλιών καθώς και πλούσια γραφικά.

Το Power View απευθύνεται στους Information Workers που θέλουν πρόσβαση στα δεδομένα τους αλλά δεν έχουν τη τεχνική γνώση να γράψουν δικά τους queries ή δεν είναι γνώστες των τεχνολογιών reporting που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση.

H Microsoft έχει ενσωματώσει τη τεχνολογία Power View τόσο στο Microsoft Excel 2013 όσο και στο SQL Server 2012 σε συνδυασμό με το SharePoint Portal Server 2013.

 

clip_image005

Σχ.3. Δυνατότητες Power View στο Excel

clip_image007

Σχ.4. Δυνατότητες Power View στον SQL Server

PowerPivot Enhancements: Η τεχνολογία του PowerPivot διατέθηκε για πρώτη φορά στην έκδοση MS Excel 2010 και SQL Server 2010 και παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να προσπελάσουν και ολοκληρώσουν δεδομένα από οποιαδήποτε πηγή με γραφικό τρόπο, να δημιουργήσουν αναφορές και να τις μοιραστούν μέσω των παραπάνω εργαλείων. Επίσης, οι Δνσεις Πληροφορικής μπορούν να διαχειριστούν τέτοιους είδους λύσεις με τα ανάλογα διαχειριστικά εργαλεία που έχει ο SharePoint Portal Server 2010, προκειμένου να παρακολουθείται (Monitoring) η συχνότητα χρήσης των εκάστοτε αναφορών, οι πόροι που καταναλώνουν κ.α.

clip_image009

Σχ.5. PowerPivot Management Dashboard

Στη τρέχουσα έκδοση, η Microsoft προσθέτει νέες δυνατότητες όπως η δημιουργία KPIs, Rank, Perspectives, Hierarchies και επιχειρηματικής λογικής (sophisticated business logic).

Επίσης, στη νέα έκδοση του PowerPivot επεκτείνει τη λειτουργία του DAX (Data Analysis Expressions) δίνοντας τη δυνατότητα της δημιουργίας λύσεων sophisticated analytics με functions όμοιες του Excel.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως οι καινοτομίες της Microsoft, όσον αφορά το Self-Service ΒΙ, έχουν επισημανθεί και από άλλους αναλυτές, όπως η Forrester Research (http://www.forrester.com/home), στη τελευταία μελέτη της οποίας (The Forrester Wave: “Self-Service Business Intelligence Platforms, Q2 2012") αναφέρει τη Microsoft σαν τον απόλυτο ηγέτη των αντίστοιχων λύσεων.

BI Semantic Model (BISM): Πρόκειται για ένα κοινό μοντέλο για τους τελικούς χρήστες με πολλαπλούς τρόπους χρήσης από τις λύσεις ΒΙ. Αυτό σημαίνει ότι:

 • Διατηρείται η τεχνολογία των online analytical-processing (OLAP) που έθεσε τα SQL Server Analysis Services να είναι τόσο δημοφιλή από τους ΒΙ αναλυτές
 • Παρέχει εργαλεία για τους IT professionals και τους developers που είναι εξοικειωμένοι με τη διαχείριση δεδομένων σε rows και columns
 • Υποστηρίζει ένα εύρος λύσεων ΒΙ που κυμαίνονται από προσωπικό, ομαδικό έως εταιρικό επίπεδο

clip_image011

Σχ.6. ΒΙ Semantic Model

Logical data warehouse practices. Η Microsoft παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού δομημένων και μη-δομημένων δεδομένων με τη χρήση του SharePoint PowerPivot που ελέγχεται από το SQL Server engine. Ο SQL Server 2012 έχει πρόσθετες δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων στη μνήμη (in-memory) με τη τεχνολογία xVelocity, στο SQL Server Analysis Services (SSAS) και PowerPivot.

Η Microsoft διαθέτει μια πληθώρα επιλογών στο DWH που κυμαίνεται από το SQL Server 2012 Fast Track reference architecture, SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse Appliance (Update 3), HP Business Decision Warehouse και Dell Quickstart Data Warehouse Appliance.

Big Data: Η στρατηγική της Microsoft για τα Big Data υιοθετεί και ακολουθεί το Hadoop σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί εκτός της παραδοσιακής πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων. Η Microsoft διαθέτει μια υψηλού επιπέδου υλοποίηση ή διανομή του Hadoop για Windows Server και Windows Azure, πλήρως ολοκληρωμένη με τον SQL Server 2012, Active Directory, και το System Center προκειμένου να καταστήσει αρκετά εύκολη, δυνατή και χαμηλού κόστους τη δυνατότητα εκμετάλλευσης που δύναται να φέρει η διαχείριση των Big Data σε μια επιχείρηση.

Με τη λύση της Microsoft για τα Big Data μπορείτε να επεκτείνετε την ανάλυσή σας σε δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα, όπως το Twitter και το Facebook, καθώς και από εκατοντάδες ασφαλείς πηγές δεδομένων από το

Επίσης, μέσω της εις βάθους ολοκλήρωσης με τα PowerPivot, Power View, και άλλα Enterprise Data Warehouse εργαλεία, η λύση της Microsoft για Big Data παρέχει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης σε επίπεδο αναφορών (BI) τόσο των δομημένων όσο και των μη-δομημένων από τα υπόλοιπα ΒΙ εργαλεία της Microsoft.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε τα ακόλουθα links:

Microsoft named a Leader in Gartner Magic Quadrant for Data Warehouse Database Management Systems 2013

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε μια ακόμη μελέτη της Gartner, Magic Quadrant for Data Warehouse Database Management Systems (Gartner Research, February 6, 2012) που αφορά αποκλειστικά τις δυνατότητες για Data Warehouse DBMS, βάσει της οποίας η Microsoft προστέθηκε στην ηγετική ομάδα της συγκεκριμένης αγοράς.

clip_image012

Σχ. 7. – Magic Quadrant for Data Warehouse Database Management Systems


[1] http://www.computerworld.com/s/article/9223502/The_top_10_tech_priorities_of_CIOs

[2] http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1971516

[3] http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1738314

Skip to main content