Οδηγός αποτελεσματικής φόρτωσης δεδομένων


dd458815_image001(en-us)

 

Καθώς η αποτελεσματική φόρτωση δεδομένων (data loading) αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση ενός data warehouse (DW), ήθελα να σας ενημερώσω για το ακόλουθο white paper το οποίο δημοσιεύθηκε από την Microsoft. Σε αυτό το έγγραφο θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τις διάφορες τεχνικές φόρτωσης δεδομένων στον SQL Server. Στο έγγραφο καλύπτονται τόσο οι διαθέσιμες τεχνικές όσο και μεθοδολογίες για performance tuning και βελτιστοποίηση της διαδικασίας μαζικής φόρτωσης δεδομένων.

Skip to main content