BizTalk 2009 R2-Technology Adoption Program (TAP)


BizTalk Server V6 Image

 

BizTalk Server 2009 R2

Ποιά είναι τα νέα χαρακτηριστικά της επόμενης έκδοσης του BizTalk?

Υποστήριξη του Visual Studio 2010

  • Ανάπτυξη εφαρμογών/σεναρίων για τον BizTalk Server 2009 R2 με το Visual Studio 2010

  • Οι εφαρμογές/σενάρια που έχουν αναπτυχθεί στο Visual Studio 2008 μπορούν αυτόματα να μεταπτωθούν στο Visual Studio 2010

Intelligent Mapper

  • Βελτιωμένο γραφικό περιβάλλον για καλύτερο visualization των maps και υποστήριξη πολύπλοκων mappings

  • Υποστήριξη αναζήτησης

  • Επαναχρησιμοποίηση μέρους του map για αύξηση της αποδοτικότητας του χρήστη

  • Βελτιώσεις υφιστάμενων functoids

Βελτιωμένο Trading Partner Management (TPM)

Οι βελτιώσεις στο BizTalk Trading Partner Management αντιμετωπίζουν ορισμένα από τα βασικά σημεία του B2B και ιδιαίτερα τον τρόπο ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω του BizTalk Server. Το TPM, στο BizTalk Server 2009 R2 φέρνει μια αλλαγή/μετατόπιση σχετικά μρ την διαχείριση του Trading Partner, εναρμονίζοντάς το με το distinct Party, το Business προφίλ και τις Partnership/Agreement πτυχές των Β2Β συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων. Το νέο Operations model αποτελεί τη βάση για μια πιο παραγωγική και εύχρηστη εμπειρία σύναψης συνεργασίας με κάποιον Partner μέσα από ένα βελτιωμένο περιβάλλον γραφικών. Επιπλέον με την δημιουργία του group ‘TPM Operator"’ παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα TPM operations σε μη-διαχειριστές.

BizTalk Administration Console – Βελτιώσεις στην Απόδοση

Αυτό το χαρακτηριστικό αποσκοπεί στην βελτιωμένη απόδοση της διαχειριστικής κονσόλας του BizTalk (BizTalk Administration Console) κατά 60%. Τα βασικά πλέον σενάρια, όπως ανανέωση (refesh), προσθήκη, διαγραφή ενός port και το enlistment ενός orchestration θα βελτιστοποιηθούν. Επίσης, η διαχειριστική κονσόλα θα έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση και καλύτερη απόδοση.

BizTalk Settings Dashboard

Το BizTalk Settings Dashboard θα λειτουργεία σαν το σημείο αναφοράς (one-stop) για τις ρυθμίσεις virtualization και modification του BizTalk Engine. Αυτό το χαρακτηριστικό θα επιτρέπει στους BizTalk Administrators να διαχειριστούν κεντρικά τα BizTalk Settings καθώς και να εξάγουν (Export)/εισάγουν (Import) τις ρυθμίσεις ενός περιβάλλοντος σε ένα άλλο, π.χ. από το staging στην παραγωγή. Το BizTalk Settings Dashboard είναι ένα βήμα προς την εδραίωση όλων των BizTalk ρυθμίσεων και θα εμπεριέχει επέκταση του σχεδιασμού του για την εξυπηρέτηση μελλοντικών προστιθέμενων ρυθμίσεων.

Βελτιωμένο Management Pack

Το βελτιωμένο System Center Management Pack θα εξυπηρετήσει βασικές ανάγκες των πελατών, όπως π.χ. high-CPU usage, αλληλεπικάλυψη (duplication) των BizTalk artifacts, σε σχέση με το υφιστάμενο Management Pack. Ο νέος και βελτιωμένος σχεδιασμός του, θα εμπεριέχει τη βελτιωμένη οπτικοποίηση των BizTalk Applications και Platform Artifacts, βελτιωμένο monitoring και διαγνωστικά για artifacts όπως τα Orchestrations, Ομαδοποίηση Alerts κα.

RFID OOB Event Filtering and Delivery

Ο σκοπός αυτού του χαρακτριστικού καλύπτει την παροχή μιας κατηγορίας “έτοιμων” (out-of-the-box) components για φίλτρα περιορισμού αλληλεπικάλυψης (Duplicate Elimination), EPC φίλτρα, DWELL φίλτρα, posting events από το BizTalk RFID στον BizTalk Server, Posting events από το BizTalk RFID προς ένα EPCIS service και ένα Event Delivery framework για εφαρμογές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν συνδρομές (subscriptions) και να λαμβάνουν ασύγχρονα events. Αυτά τα “έτοιμα” (out-of-the-box) components θα καλύπτουν τις ανάγκες των βασικών RFID σεναρίων και θα επιτρέπουν στους συνεργάτες να εστιάσουν αποκλειστικά στην επιχειρησιακή λογική, βοηθώντας στην αύξηση υιοθέτησης/χρήσης του BizTalk για RFID λύσεις.

FTP/FTPS Adapter

Ο FTP Adapter στον BizTalk είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς transport adapters, που χρησιμοποιείται σε διάφορα σενάρια. Στον BizTalk 2009 R2, παρέχουμε πρόσθετα χαρακτηριστικά στον FTP adapter τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Υποστήριξη FTPS (FTP over SSL): επιτρέπει την σύνδεση σε FTPS server για την μεταφορά αρχείων με ασφάλεια (υποστηρίζονται τα Implicit και Explicit FTPS).
  • Υποστήριξη για read-only FTP servers: επιτρέπει την παραμετροποίηση των αρχείων που πρόκειται να επιλεχθούν από τον FTP server ενός συνεργάτη που παρέχει μόνο read-only δικαιώματα. Ο adapter θα εξασφαλίσει ότι κάθε αρχείο θα προωθηθεί στον BizTalk Server μόνο μια φορά.
  • Υποστήριξη για atomic file writing: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλιστεί ότι τα αρχεία έχουν διαβασθεί μόνο μετά τη πλήρη διαβίβασή τους στον FTP Server.
  • Βελτιωμένη απόδοση: Επανασχεδιάσθηκε για την αύξηση της απόδοσης, τόσο κατά την αποστολή όσο και την λήψη αρχείων από τους FTP servers.

 

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, παρακαλώ κατεβάστε την φόρμα υποψηφιότητας (θα πρέπει να συνδεθείτε με ένα Windows Live ID για να δείτε το download link) και υποβάλετέ την σε εμάς:

https://connect.microsoft.com/BizTalk/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID=22333

Για να καταλάβετε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη και τις απαιτήσεις του προγράμματος, παρακαλώ δείτε τον οδηγό TAP benefits and requirements από το download section. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το https://connect.microsoft.com/BizTalk/

Comments (0)

Skip to main content