Windows Azure ve Hadoop ile Büyük Veri Analizi – 2

Bu yazı dizisinin ilk bölümüne konu bütünlüğü için http://blog.microsoft.com.tr/windows-azure-ve-hadoop-ile-buyuk-veri-analizi-1.html adresinden ulaşabilirsiniz. HDInsight işlemci kümesi yaratmak Hadoop kurulumu için ihtiyacımız olacak temel kaynak “Storage” hizmetidir. Verilerin saklanacağı bu alan için Azure yönetim sayfasından, Storage hizmet sayfasına (Resim 2.1) geçip, “New” (Resim 2.2) seçiminde bulunarak yeni bir veri saklama hizmeti oluşturulmalı. Resim 2: Windows Azure ana sayfa….


Wallet & In App Purchase for Windows Phone 8

Two of the many highlighted features in Windows Phone 8 are Wallet and In-App Purchase options. In this post we will have an overview on these features and develop sample applications for demonstrating Deal, Membership Card, Payment Card, In-App Purchase features. You can find the source code of the sample Windows Phone projects mentioned in…

3