2 dage til Visual Studio 2012 lanceres


Se hele Visual Studio 2012 launchen, hvor blandt andet Jason Zander, S. Somasegar og Brian Harry taler http://www.visualstudiolaunch.com/vs2012vle/Home


Comments (0)

Skip to main content