TechTalk den 7. april 2010: Scrum med Visual Studio Team Foundation System TFS 2010


NB: Det er den 7. april! 

Denne TechTalk er en introduktion til, hvordan man kan bruge Team Foundation Server 2010 til at implementere Scrum med udgangspunkt i Microsoft Solution Framework (MSF) for Agile 5.0 templaten. Hvordan planlægger man et projekt? Hvordan planlægger man et sprint? Hvordan eksekverer man et sprint? Hvilke customiseringer af templaten kan anbefales? Denne TechTalk er dermed ikke en introduktion til Scrum.

Taleren er Ole Rich Henningsen, e-mail oh@alterate.dk, som til dagligt arbejder som konsulent i Alterate. Ole er som regel team lead og sidder ofte som bindeled mellem kunden og softwareudviklerne og er med i hele udviklingsprocessen fra vision til produkt release. Han har altid fokus på kundens domæne og har meget erfaring med at løse komplicerede problemstillinger i store danske virksomheder, primært indenfor banksektoren, men også fra den offentlige sektor, landbrug og energisektoren.

Tilmeld dig her!

Skip to main content