Do besplatnog Microsoft softvera uz BizSpark


Pokretanje biznisa, odnosno osnivanje kompanije, je veoma uzbudljiv proces, no ujedno i proces koji obično prate brojni administrativni i operativni troškovi. Ukoliko se odlučite fokusirati na razvoj softvera na Microsoft platformi, dio operativnih troškova je moguće izbjeći prijavom u Microsoft BizSpark program, koji osigurava pristup Microsoftovom softveru potpuno besplatno.

Šta je BizSpark i kome je namijenjen?

BizSpark je Microsoftov globalni program namijenjen startupima, odnosno kompanijama mlađim od 5 godina koje ostvaruju godišnje prihode manje od milion američkih dolara, bave se prvenstveno razvojem softvera na Microsoft platformi, a kroz koji na raspolaganje dobivaju kompletan Microsoftov komercijalni softverski stack potpuno besplatno. Program, odnosno svojevrsna poslovna inkubacija, traje 3 godine, generalno je namijenjen kompanijama sa do 8 programera, koje tokom tog perioda za svoje programere i interne potrebe prilikom razvoja mogu preuzimati i koristiti komercijalne Microsoft proizvode koji su dostupni preko MSDN portala (Visual Studio, SQL Server, Windows Server, Windows, itd.). Osim toga, moguće je dobiti i besplatni nalog za objavu Windows Phone ili Windows Store aplikacija.

Šta se dešava nakon 3 godine, odnosno završetka procesa "inkubacije"? Da li kompanija mora platiti preuzete licence?

Ne! Nakon isteka perioda od 3 godine (ili ostvarivanja godišnjih prihoda većih od milion dolara), kompanija izlazi iz BizSpark programa te nakon što prođe završni proces anketiranja o samom programu (diplomiranja), dobiva pravo da nastavi korištenje preuzetih proizvoda potpuno besplatno, bez ikakvih dodatnih obaveza. Kompanijama se tom prilikom daje i mogućnost da putem autoriziranog partnera izaberu Software Assurance (ugovor koji tokom trajanja daje mogućnost instaliranja novih verzija korištenih proizvoda) za željene proizvode te ostale licence dokupe kroz program količinskog licenciranja po znatno povoljnijim cijenama, ukoliko se odluče na takav korak. Na ovaj način, bez početnih ili skrivenih troškova, kompanije se mogu fokusirati na izradu rješenja i servisa, odnosno razvoj poslovanja.

Koje su dodatne pogodnosti BizSpark programa?

Članovi BizSpark programa se mogu uključiti u globalnu BizSpark zajednicu kroz koju mogu izraziti zainteresiranost za investicije i podršku pri promociji. Osim toga, nude se tehnički treninzi za uposlenike, učestvovanje na godišnjem evropskom BizSpark Summitu koji okuplja veliki broj investitora, prezentiranje zanimljivih rješenja na lokalnim Microsoft skupovima itd.

Zvuči zaista sjajno, kako se prijaviti?

Da bi se prijavili, sve što je potrebno da uradite jeste da posjetite zvaničnu Microsoft BizSpark web stranicu, ispunite formular sa osnovnim podacima o kompaniji i broju uposlenih, nakon čega će vaša prijava biti provjerena u Microsoftu, uz zahtjev za dodatne informacije o poslovanju ili proizvodima koje planirate razvijati.

Skip to main content