Join the Tech Elite ljetno takmičenje


Baš kao i prošle godine, Microsoft i ovog ljeta organizira "Join the Tech Elite" kampanju tokom koje je moguće proširiti znanje o novim Microsoft proizvodima kroz Microsoft Virtual Academy portal te dobiti priliku za osvajanjem nagrade.

Kako učestvovati? Sve što je potrebno uraditi jeste da se prijavite ili registrirate na Microsoft Virtual Academy portal te provjerite znanje kompletiranjem što većeg broja kurseva. Pobjednik takmičenja će biti učesnik koji osvoji najveći broj poena tokom mjeseca jula. Microsoft Virtual Academy portal nudi veliki broj kurseva za Microsoft proizvode kao što su Windows, Windows Server, Visual Studio, System Center, Windows Phone itd., a nakon pregleda video materijala za pojedini kurs, stečeno znanje se provjerava kroz niz pitanja. Tokom mjeseca jula bit će podijeljene dvije nagrade, Microsoft-brandirane majice, za korisnike sa najvećim brojem poena ostvarnih kroz "programerske", odnosno "sistemaške" kurseve.

Pravila takmičenja:

1. Pobjednik takmičenja će biti učesnik koji osvoji najveći broj poena tokom jula uz kompletiranje što većeg broja MVA kurseva.
2. U slučaju da više učesnika ima jednak broj poena, učesnik koji je kompletirao kurseve iz manjeg broja pokušaja će se smatrati pobjednikom.
3. Samo MVA poeni koji su osvojeni tokom mjeseca takmičenja će se uzeti u obzir.
4. Kurseve pohađajte na samo jednom jeziku. Dodatni poeni neće biti dodani ukoliko isti kurs pohađate na različitim jezicima. Jedan MVA kurs - jedan jezik.

Više informacija o "Join the Tech Elite" kampanji te novim Microsoft proizvodima je moguće pronaći ovdje. Uživajte u ljetu i pridružite se zajednici Microsoft stručnjaka!

Comments (0)

Skip to main content