Microsoft Virtual Academy promocija


Microsoft Virtual Academy (MVA) je portal koji zainteresiranim IT profesionalcima omogućava jednostavan pristup materijalima za upoznavanje sa cloud tehnologijama, ali i učestvovanju u testovima za testiranje stečenog znanja. Kroz kompletiranje testova u pojedinim kategorijama moguće je sakupiti bodove, na osnovu kojih se formira javna top lista, te je i na taj način moguće demonstrirati znanje u pojedinoj oblasti u svojoj zemlji.

Kroz rješavanje testova moguće je steći brončani, srebreni, zlatni ili platinasti nivo te se na taj način nametnuti kao stručnjak u određenoj oblasti. Naravno, stečeno znanje se poslije može iskoristiti i prilikom certifikacije kroz Microsoft program edukacije.

Da bi pristupili besplatnim MVA resursima neophodno se prijaviti putem Live ID računa te izabrati željenu kategoriju. U periodu od početka jula pa do kraja avgusta, Microsoft organizuje i nagradnu igru kroz koju učesnik sa najvećim brojem bodova ostvarenih u okviru Private Cloud, System Center i Virtualization trackova u pojedinoj zemlji (uključujući Bosnu i Hercegovinu), osvaja bežični miš. Prva runda traje od 2. jula do 30. jula, a druga od 1. avgusta do 31. avgusta tekuće godine. Više detalja o ovoj kampanji je dostupno ovdje.

Na stranici Join the Tech Elite možete naći još pregršt video materijala kreiranih za proizvode kao što su: Visual Studio 2012, Windows AzureWindows 8, System Center 2012, Windows Server 2012 i Windows Phone.

Skip to main content