Knjiga posvećena razvoju Windows 8 aplikacija kroz C# i XAML


Iako se na webu već može naći veliki broj uputa i vodiča za razvoj Windows 8 aplikacija korištenjem različitih programskih jezika, značajan broj programera pristupu razvoja aplikacija na novoj platformi i dalje pristupa na tradicionalan način, odnosno kroz nabavku odgovarajućih knjiga.

Dobra vijest za sve koje zanima Windows 8 razvoj jeste da se već mogu nabaviti i prve knjige posvećene ovoj temi, među kojima se svakako izdvaja knjiga koju potpisuje Charles Petzold, Programming Windows, 6th Edition. Knjiga je posvećena razvoju Windows 8 aplikacija korištenjem C# i XAML programskih jezika, uz primjere napisane u C++.


Ono što je zanimljivo jeste da se ova knjiga, koju izdaje Microsoft Press, u periodu od 17. do 31. maja 2012. godine u elektronskoj formi može nabaviti za svega 10 američkih dolara, nakon čega će se cijena povećavati sve do 50 dolara, odnosno finalne verzije knjige. Naime, budući da knjiga još uvijek nije kompletirana jer proces razvoja Windows 8 operativnog sistema nije okončan, autor je odlučio da ponudi verziju u procesu pisanja, što znači da će finalna verzija ove knjige sadržavati dodatnih 200-300 stranica.


Više informacija o ovoj ponudi možete pronaći ovdje.

Comments (0)

Skip to main content