Resursi za razvoj Windows 8 aplikacija


Microsoft je još u septembru prošle godine tokom Build konferencije ponudio veliki broj informacija vezanih za razvoj Windows 8 aplikacija, odnosno o novoj generaciji Visual Studio paketa. Korisnici i programeri već sada mogu preuzeti Consumer Preview verziju Windows 8 operativnog sistema, kao i beta verziju Visual Studio 11 skupa razvojnih alata, neophodnih za razvoj novih aplikacija.

Ključna informacija vezana za razvoj Windows 8 aplikacija je izbor programskog jezika, a za sve programere dobra vijest da se ove aplikacije mogu razviti korištenjem C#, C++, VB, odnosno kroz HTML5, CSS3 i JavaScript programskih jezika. Ukoliko se odlučite za razvoj Windows 8 aplikacija već sada, to možete učiniti preuzimanjem besplatnih alata za razvoj, navedenih ispod.

Alati za razvoj:

Windows 8 Enterprise RTM (probna verzija, 90 dana)
Visual Studio 2012 Express for Windows 8
Razvojni alati i Windows 8 SDK

Savjeti za razvoj:

Naučite razvijati Windows 8 aplikacije 
Dizajn Windows 8 aplikacija
Windows 8 upute za programere
Web stranica kao Windows 8 aplikacija

Primjeri:

Primjeri Windows 8 aplikacija  
Primjeri dizajna aplikacija

Knjige:

Programming Windows 8 Apps with HTML, CSS, and JavaScript (besplatna verzija)
– Programming Windows, 6th Edition, Charles Petzold
Metro Revealed: Building Windows 8 apps with HTML5 and JavaScript, Adam Freeman
Metro Revealed: Building Windows 8 apps with XAML and C#, Adam Freeman

Migracija postojećih aplikacija:

Migracija iPad aplikacije
Migracija web aplikacije
Migracija Windows Phone 7 aplikacije (XAML)
Migracija Windows Phone 7 aplikacije (JavaScript) 

Ostali resursi:

Proces konverzije Windows Phone 7 aplikacije u Windows 8 aplikaciju (Telerik studija slučaja)
Razvoj jednostavne Windows 8 aplikacije u HTML5 i JavaScript (video)
– Windows 8 App Camp video (dio 1 | dio 2 | dio 3)
– Razvoj jednostavnog čitača RSS-a kroz HTML5 (dio 1 | dio 2)
– Kako razviti Windows 8 aplikaciju kroz HTML5, CSS3 i JavaScript za 7 dana (Dan 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5)
Kako podijeliti Metro aplikaciju sa drugim programerom
Materijali za Windows 8 Camp (održavanje treninga za razvoj Windows 8 aplikacija)
Video snimak treninga posvećenog dizajniranju Windows 8 aplikacija

Comments (0)

Skip to main content