Poziv za prijavu predavanja na MS NetWork 2 konferenciji


Nakon izuzetno uspješne MS NetWork konferencije koja je održana prošle godine u Banja Luci, veliko zadovoljstvo nam je obavijestiti vas o održavanju MS NetWork 2 konferencije, 4. i 5. aprila, u Mostaru.

Ovogodišnja konferencija će također biti fokusirana na nove poslovne trendove i tehnologije, namijenjene korištenju u javnom i privatnom sektoru, odnosno akademskoj zajednici.

Fokus konferencije će biti na prezentaciji novih Microsoft proizvoda, rješenja i tehnologija, među kojima su teme vezane za produktivnost (Lync, SharePoint 2010, Dynamics CRM 2011), infrastrukturu i sigurnost (System Center 2012, Windows Server 8, Forefront porodica proizvoda), aplikacijsku platformu (SQL Server 2012, Windows 8), razvojnu platformu (Visual Studio 11, Windows Phone, Windows 8 Metro, SharePont 2010, Azure, HTML5) te teme vezane za poslovanje (upravljanje projektima, studije slučaja, poslovna inteligencija, itd).

Kao i prošle godine, predavanja će biti svrstana u četiri kategorije, i to:

- Poslovna predavanja (BIZ)      
- Predavanja za IT profesionalce (PRO)
- Predavanja za programere (DEV)        
- Predavanja članova MS Community zajednice (MSC)

Predavanja koja se organizuju na MSC tracku mogu biti iz bilo koje od navedenih oblasti i poželjno je da su više tehnički fokusirana, te da imaju nešto viši tehnički nivo.

Ukoliko želite da prijavite predavanje za ovogodišnju konferenciju, to možete učiniti u periodu od 1. februara do 1. marta 2012. godine, slanjem prijave na e-mail adresu predavanja@msnetwork.ba uz ispunjavanje priloženog formulara, koji, između ostalog, sadrži kategoriju, naziv i opis predavanja. U naslovu e-maila jasno naznačite kategoriju (BIZ, PRO, DEV, MSC) vašeg predavanja. Savjetujemo da što bolje opišete svoje predavanje te time povećate šanse da isto bude prihvaćeno.

Kriterij za odabir predavanja zasniva se na procjeni kvalitete same nominacije, vašeg prethodnog iskustva kao predavača na srodnim konferencijama ili referencama i titulama koji vas potvrđuju kao dobrog stručnjaka i predavača. Svim predavačima će biti plaćena kotizacija, putni troškovi i smještaj za vrijeme trajanja konferencije.

Svaka kategorije predavanja ima svog content ownera (urednika) koji će vas direktno kontaktirati, te voditi sa vama svu komunikaciju ukoliko predavanje bude prihvaćeno. To su Damir Dizdarević (predavanja za IT profesionalce i predavanja članova MS Community zajednice), Mirad Maglić (poslovna predavanja) i Enis Šahinović (predavanja za programere).

Ukoliko prihvatimo vašu nominaciju, do 15. marta je potrebno poslati završenu prezentaciju zajedno sa vašom biografijom i fotografijom. Više informacija o konferenciji uskoro će biti dostupno na stranici konferencije.

Radujemo se vašim prijavama.

Microsoft BiH

msnetwork2_prijava_predavanja.docx

Comments (1)

  1. Enise, svi se radujemo novoj konferenciji MS Network 2. Možeš li dodati u tekstu ili dodati u komentaru koji je zvanični hashtag za MSNetwork 2

    Pozdrav

Skip to main content