Dostupni su novi LIP paketi za Microsoft Office 2010


Korisnici Microsoft Office-a 2010 mogu da preuzmu LIP pakete (pakete za lokalizaciju interfejsa aplikacija). U LIP paketima su lokalizirani korisnički interfejsi aplikacija koje se najčešće koriste:

  • Microsoft Office Excel 2010
  • Microsoft Office OneNote 2010
  • Microsoft Office Outlook 2010
  • Microsoft Office PowerPoint 2010
  • Microsoft Office Word 2010

LIP paketi se mogu preuzeti sa stranice http://office.microsoft.com/en-us/downloads/office-language-interface-pack-lip-downloads-HA001113350.aspx. Na istoj stranici se mogu preuzeti i LIP paketi za starije verzije Microsoft Office-a.

ČPP - FAQ

1. Koji su LIP paketi na raspolaganju?
Za Office 2010 na raspolaganju su LIP paketi za bosanski (latinica) i srpski (ćirilica, BiH).

2. Zašto nema LIP paketa za hrvatski jezik?
Postoji puni jezički paket za hrvatski jezik i zbog toga ne postoji LIP za hrvatski jezik.

3. Odakle se, u stvari, preuzimaju ovi LIP paketi?
Svi LIP paketi se preuzimaju sa Microsoft Download Centra:

4. Kako da promijenim izgled interfejsa sa engleskog na bosanski ili srpski?
Kako biste prebacili Vaš Korisnički interfejs na drugi jezik, slijedite ove korake:

  1. Pokrenite Microsoft Office 2010 Language preferencije sa Start\Svi programi\Microsoft Office\Microsoft Office alati menija.
  2. Pod Izbor jezika za Prikaz i Pomoć, pod Jezik Prikaza izaberite željeni jezik i kliknite na Postaviti kao zadano dugme.
  3. Pod Izbor jezika uređivanja, izaberite željeni jezik i kliknite na Postavi kao zadano dugme.
  4. Kliknite OK dugme.

Jezička podešavanja koja ste izabrali će postati aktivna sljedeći put kada pokrenete Office aplikaciju.
Napomena: Pomoć se ne može prebaciti na bosanski ili srpski jezik. Pomoć će uvijek ostati na jeziku Vaše originalne instalacije. Uvijek podesite prikazivanje pomoći u padajućem spisku na osnovni jezik.

Comments (0)

Skip to main content