Region Syddanmark og Microsoft indgår aftale om sundhedsinnovation


Sundhedssektoren i Region Syddanmark er på vej mod en gennemgribende forandring over de næste ti år, når ni nye hospitaler og hospitalsenheder til en samlet pris på 8,9 milliarder kroner skal opføres. Region Syddanmark har nemlig indgået et samarbejde med Microsoft om at sikre de bedst mulige betingelser for at udvikle sundhedsinnovation og patientpleje i verdensklasse. Samarbejdet bliver en del af Forskerparken i Odense, der arbejder med at udvikle fremtidens intelligente sundhedsteknologier.

Regionsrådsformand Carl Holst og administrerende direktør i Microsoft Danmark Niels Soelberg underskriver fredag en aftale om sammen at undersøge, hvordan nye teknologier og løsninger kan give fordele i fremtidens sygehusdrift.

Fra venstre: Adm. direktør i Microsoft Danmark Niels Soelberg, Regionsrådsformand Carl Holst og Neil Jordan, Worldwide General Manager for Sundheds-it, Microsoft.

"I Region Syddanmark har vi i lang tid høstet frugterne af samarbejde med det private erhvervsliv, og derfor er det naturligt og glædeligt for os, at vi kan lave en aftale om samarbejde med en virksomhed som Microsoft, der er en af verdens førende virksomheder og har fokus på kvalitet, innovation og kreativitet," siger Carl Holst.

Parterne skal arbejde sammen om en fælles platform for udvikling, hvor Region Syddanmark får glæde af Microsofts store netværk og udviklingsmuligheder, mens Microsoft får en stærk partner i den danske sundhedssektor.

"Vi ser store muligheder i samarbejdet med Region Syddanmark, som kan noget ganske særligt med velfærdsinnovation. Vi tror på, at teknologi kan transformere sundhedssystemet og patientplejen, og innovative samarbejdsaftaler som denne er vejen frem. Blandt andet vil vi sammen med regionen teste de nyeste sundhedsteknologier, herunder teknologi og løsninger som muliggør, at patienter selv kan tage større del i deres egen sundhedspleje og nemmere indhente og dele patientinformation," siger Niels Soelberg.

Stærkt offentligt-privat samarbejde

Netop samspillet mellem sundhedssektor og virksomheder gør velfærdsteknologi til et vigtigt satsningsområde i Syddanmark. Carl Holst er både glad for og stolt over, at Region Syddanmark har udviklet sig til et dansk flagskib for velfærdsteknologi. Det giver gevinst på flere hylder, forklarer han.

"Vi har gode erfaringer med, at fælles investering i velfærdsteknologi både giver patienter en bedre behandling, gør at sygehusene bliver mere produktive og ikke mindst styrker erhvervsudviklingen," siger han.

Som en del af erhvervsudviklingsstrategien i regionen har Syddansk Vækstforum fokuseret på velfærdsteknologi, og samarbejdet med Microsoft vil give en række af regionens virksomheder nye muligheder.

"Vi har brug for partnerskaber med store virksomheder som Microsoft, hvis vores investeringer i udvikling og kommercialisering skal bære frugt. Med Microsoft kan en mindre syddansk virksomhed nemlig få gavn af at træde ind i en meget større og global værdikæde," siger Carl Holst.

Den opfattelse deler Niels Soelberg.

"Dette partnerskab giver mulighed for adgang til mange små og mellemstore virksomheder samt iværksættervirksomheder i Danmark. Det er dermed et middel til at fremme lokal udvikling og innovation, som gør en reel forskel og øger sundheden," siger han.

Region Syddanmark og Microsoft Danmarks samarbejdsaftale har fire fokusområder:

  • Mere sammenhængende sundhedskommunikation og bedre koordinering: Ved hjælp af en såkaldt unified communications-løsning vil Microsoft og Region Syddanmark undersøge mulighederne for at reducere omkostningerne til sundhedspleje, skabe mere innovative processer og øge kvaliteten i sundhedsplejen. Microsoft giver regionen adgang til UC-specialister og forsyner regionen med it-enheder med moderne UC-løsninger.
  • Innovative brugergrænseflader: Nye brugergrænseflader - Natural User Interfaces (NUI) - rykker grænserne for, hvad det hidtil har været muligt at gøre med computere i behandlingen af patienter. Som del af aftalen vil Microsoft og Region Syddanmark gennemføre 2-3 projekter, der skal implementere, teste og evaluere nye teknologier til f. eks. sundhedspleje, genoptræning og rehabilitering.
  • Nye platforme, applikationer og processer, der sætter patienten i centrum: Region Syddanmark og Microsoft skal evaluere og teste de seneste sundhedsteknologier, herunder løsninger som gør patienterne i stand til selv at klare deres behandling (såkaldt telemedicin), indhentning og deling af patientinformation mv. Microsoft Researchs arbejde med patientorienterede informationsdisplays til hospitaler er et eksempel på, hvordan teknologier sætter patienten i centrum.
  • Bedre styring af patientrelationer for børn med diabetes:University College London Hospital har man i dag et system, der giver børnepatienter med diabetes og familie adgang til deres journaler, når som helt og hvor som helst. Formålet er at holde patient og familie bedre engageret mellem deres lægebesøg og dermed forbedre patientoplevelsen, øge graden af selvpleje og reducere antallet af hospitalsbesøg. Microsoft vil hjælpe Region Syddanmark med at starte et pilotprojekt op ved at yde ekspertbistand og støtte til en studietur til London.

Vh. Microsoft Danmark PR (a-jaand@microsoft.com)

Comments (0)

Skip to main content