Privacy by design


Debatten om privacy – dvs beskyttelse af private oplysninger om adfærd på nettet – er et emne, som optager mange. Og de fleste virksomheder i både it- og reklamebranchen er stærkt optaget af at finde den rette balance mellem fleksibilitet, valgfrihed og beskyttelse af internetbrugernes personlige oplysninger.

”Privacy by Design” er bare ét af de områder, som er genstand for investeringer. Begrebet dækker over bedre design af selve it-systemerne, som kan beskytte virksomhedernes og borgernes privatliv. I denne uge præsenterede vi et eksempel på dette i form af nye funktioner i Internet Explorer 9, som vil give brugerne flere muligheder for at kontrollere information om deres online-aktiviteter.

Både EU og den amerikanske Federal Trade Commission (FTC) har fokus på området og har for nylig erklæret, at de er villige til at støtte og investere i initiativer, som kan fremme forskning og udvikling af teknologi som kan beskytte borgerne bedre. FTC har desuden anerkendt de tiltag, som de store browser-leverandører allerede har gjort i denne retning.

Fra Microsofts side vil vi også fremover investere stort i området. Både i form af nye teknologier og øget funktionalitet – og ved at arbejde for, at der på tværs af branchen bliver enighed om definitionerne af, hvad privacy i det hele taget dækker over. I dag er der fx flere opfattelser af ”tracking”-begrebet: Hvad er til gavn for brugerne i form af indiviuelle oplevelser og målrettet information – og hvad bør brugerne have mulighed for at styre selv? I sidste ende handler det ikke om at designe systemer, men tillid.

Læs mere i denne blog af Peter Cullen, Chief Privacy Strategist, Microsoft.

Vh Morten Juul Nielsen, sikkerhedschef i Microsoft - mortenjn@microsoft.com.

Skip to main content