Hotfix1 til Microsoft Dynamics C5 2012 SP2


I forbindelse med yderligere test af Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 (4.4.02.000) er der blevet konstateret enkelte tilfælde hvor driftsføring af kostpris reguleringer i projektmodulet ikke fungerer korrekt hvis reguleringerne er foretaget efter installation af Service Pack: driftsførte beløb og/eller drifts- og statuskonti i driftsføringshistorik kan afvige fra de faktiske mens beløb som burde være bogført på en statuskonto (igangværende arbejder) kan være bogført på fejlkontoen. Dette gælder især omkostningsposteringer som stammer fra projektlinjer i modsætning til dem som stammer fra projektkladde.

Derfor frigiver vi HotFix1 til Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2. I samme forbindelse frigiver vi en kerneopdatering med et par mindre rettelser.

Som altid - læs mere i den medfølgende dokumentation.

Direkte links:

Hotfix 1 for Microsoft Dynamics C5 2012 SP2 Native

Hotfix 1 for Microsoft Dynamics C5 2012 SP2 SQL

 

Link til PartnerSource her
(Er dog først aktive tidligst tirsdag den 29. juli om eftermiddagen)

 

Comments (0)

Skip to main content