Microsoft Dynamics C5 Løn for v2010 og v2012


 

Skatterådet har fastsat nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2014. Satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse er lavere i 2014 på grund af faldende udgifter til at holde bil. Når satserne falder, skyldes det bl.a., at brændstofpriserne har været lavere end forventet, da man fastsatte satsen for år 2013, og at forventningen er, at den ikke stiger så meget i 2014. Læs mere HER

Husk at satsen skal rettes efter sidste lønkørsel i 2013 og inden første lønkørsel i 2014:

  • Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Opsætning søg efter Lønart 4111 Kørsel u/20000 og ændre satsen til kr. 3,73 Der efter lønart 4112 Kørsel o/20000 og her skal satsen være kr. 2,10

 

Vi er blevet gjort opmærksom på, at det er lidt uklart hvad virksomheden skal gøre, hvis virksomheden skal indberette til feriepenge.dk via eIndkomst, men virksomheden selv står for at udbetale feriepenge.

Ud over at man skal oprette CVR nummer i feltet Ferieudb og tilknytte alle medarbejder der har beskattede feriepenge, skal systemparameteren Feriekto.net FP ændres fra tælleværk 5175 til tælleværk 5174, da det er denne paramter der styre at eIndkomst får informationer i felt 202 og 209.

 

 

Comments (0)

Skip to main content