Kommende opdateringer til Microsoft Dynamics C5 v2010 og v2012


 

Oktober 2013
Hotfix1 til v2010 Service Pack 2 samt Hotfix3 til v2012 Service Pack 1 med tilhørende kerner forventes frigivet medio oktober 2013. Hotfixet indeholder bl.a. mindre fejlrettelser samt forbedringer til OIOUBL funktionaliteten, herunder bl.a. mulighed for at anvende udenlandske EAN-numre.

 

November 2013
Årsafslutning 2013 for Microsoft Dynamics C5Løn v2010 samt v2012 forventes frigivet primo november 2013.

 Pr. 1/1 2014 skal de virksomheder der beholder feriepengene i huset, men som ikke indberetter til ACF, indberette til feriepenge.dk Dette sker via eIndkomst, og der bliver åbnet for indberetning den 2. december 2013. Derfor kommer vi med en opdatering til C5 løn primo november, så alle kan nå at få opdateret deres lønmodul i god tid. Indberetningspligten gælder for beskattede feriepenge.

Man skal være opmærksom på fratrædende funktionærer, her gælder det for de feriepenge der vedr. optjeningsåret 2014. Feriepenge vedr. optjeningsåret 2012 og 2013, kan indberettes til eIndkomst, men kommer ikke videre til feriepenge.dk. I det tilfælde skal virksomheden udskrive feriekort som normalt for optjenings året 2012 og 2013.

Nyt felt i eIndkomst
Hvis din virksomhed er omfattet af FerieKonto, skal du fortsat indberette de samme felter (f.eks. nettobeløb og antal feriedage) i eIndkomst, som du er vant til. Men når du skal indberette ferie for indtjeningsåret 2014, skal du udfylde et ekstra felt, som hedder Feriepengeudbetaler”. Her skal du udfylde SE-nummeret på FerieKonto (33088566), da det er FerieKonto, som udbetaler feriepengene til lønmodtager. Du må ikke skrive SE-nummeret på din egen virksomhed.

Ikke alle skal indberette i eIndkomst
Du skal ikke indberette de nye ferieoplysninger i eIndkomst, hvis din virksomhed er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, og hvis der i henhold til en kollektiv overenskomst er aftale om at benytte feriekort. I disse tilfælde er det i stedet obligatorisk at indberette til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF). Bruttoferiepenge skal indberettes til eIndkomst som hidtil.

Fra 2015 kan lønmodtagere søge om udbetaling af feriepenge digitalt
Folketinget har besluttet, at der skal laves en digital løsning, så lønmodtagere ét sted kan se og søge om deres feriepenge (feriegodtgørelse). I dag findes der mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det kan derfor være svært for lønmodtagere at vide, hvem der udbetaler pengene, og hvordan de får dem udbetalt.

Med den nye digitale løsning – FeriePenge.dk – kan lønmodtagere ét sted se og søge om at få udbetalt deres feriepenge. 

FeriePenge.dk støtter op om det digitaliserede samfund
FeriePenge.dk støtter op om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som blandt andet siger, at kommunikationen med det offentlige skal være digital. Borgeren skal i centrum. Derfor bliver oplysninger om lønmodtagernes feriepenge samlet ét sted.

 I tråd med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi bygger FeriePenge.dk på de fællesoffentlige platforme. Lønmodtagere ser og søger derfor om feriepenge på borger.dk, og de, der udbetaler feriepenge, får anmodningen via digital post på Virk.dk.

Lønmodtagere får overblik ét sted
Med FeriePenge.dk bliver det lettere at være lønmodtager, fordi lønmodtagere:

 • får overblik over, hvor mange feriepenge de har – ét sted
 • søger digitalt om at få pengene udbetalt.

Hvad betyder det for arbejdsgivere?
Arbejdsgivere skal indberette ferie i eIndkomst for optjeningsåret 2014 og frem. De skal blandt andet oplyse SE-nummeret på den virksomhed, der udbetaler lønmodtagerens feriepenge. 

Det vil være muligt at indtaste ferieoplysninger i eIndkomst fra december i år af hensyn til forudlønnede medarbejdere.

Læs mere om feriepenge.dk her

Lønopdateringen indeholder desuden følgende forbedringer:

 • Udbetaling af løn via NemKonto, via Danske Bank, Nordea og Nets
 • XML fil til Kompetencefond
 •  Rettelse til arbejdssted til DA/DS statistik indberetning, for de der har database liggende på en SQL
 • Udskrivning af lønseddels kopi i Word/PDF
 • Udbetaling af løn til bank konti i udland
 • Feltet opgørelse er låst når man kommer ind i lønberegning
 • Advarsel hvis man forsøger at indlæse gamle eSkattekort
 • Nettoferiepenge, forbrugte feriedage mm. med på kvitteringslisten ved indberetning til ACF
 • Lønart 1701 Ferie uden løn, udløses selv om der er feriedage til gode
 • Gendan lønlinjer ved en sletning af en lønkørsel
 • Mulighed for indberetning af beskattet Fritvalg til ACF eFeriekort
 • CPR nummer med bindestreg og personen født i 2000 beregnes forkert
 • Rettelse til forskerordning

 

Juni 2014
Vi forventer at frigive service Pack 2 til Microsoft Dynamics C5 v2012 ultimo H1 2014, mere herom senere.

 Som altid, der tages forbehold for ændringer i forhold til ovenstående !

 

Comments (0)

Skip to main content