Vigtig information – Direktør for Dynamics, Marianne Lindhard Moe har opsagt sin stilling


Kære Partner –

Med denne mail, vil jeg orientere dig om at Direktør for Dynamics, Marianne Lindhard Moe har opsagt sin stilling, for at forfølge nye udfordringer i partner kanalen.

Marianne har været i Microsoft i 2 år og har i den periode drevet stor vækst og store strategiske forandringer for forretningen. Hun arbejder p.t. på at afslutte og overdrage sager, frem til hendes sidste dag i Microsoft, d. 31. august 2013.

Stillingen som Dynamics Lead er opslået, og Alexander Schadow vil være interim chef for Dynamics, indtil vi har ny Dynamics Lead klar, hvilket vi forventer vil ske i løbet af rimelig kort tid.

Vi har ansat en ny Partner chef som starter den 1. oktober, frem til hendes start vil vores classic partner chef Jakob Kvist Sørensen også fungere som Dynamics Partnerchef.

Såfremt der er tvivls spørgsmål skal I blot kontakte jeres sædvanlige kontaktpersoner.

Med venlig hilsen

Erik Kaae

SMS&P Director


Comments (0)

Skip to main content