Kompetencefond og Microsoft Dynamics C5


 

For de virksomheder der skal indberette til DA´s Kompetencefond, er der denne første gang to forskellige muligheder.

  1. Manuel indberetning på hjemmesiden www.kompetencefonde.dk Det er værdien der er
    opsamlet på tælleværk 8111 fra 1/1 2013 til 30/6 2013 der indberettes
  2. Sende indberetning ind via Nets.

Se mere i ZIP-filen, som indeholder .kom fil samt yderligere vejledning her

De satser vi har fået oplyst var med i YearEnd 2012, og da de er forskellige fra overenskomst til overenskomst, skulle man selv sætte den sats, der er gældende for den enkelte virksomhed. 

Beløbet til kompetencefonde vil på års basis ikke overstige max, da vi bruger den omregnede 14. dags / måneds beløb som DA har udregnet.

 

 Link til PartnerSource

 

 

Comments (0)

Skip to main content