Ændret proces ifm. migreringer af XAL kunder for partnere, der ikke har et aktivt XAL addendum


Ændret proces ifm. migreringer af XAL kunder for partnere, der ikke har et aktivt XAL addendum

EOC har ændret processen for XAL kunder, der ønsker at skifte til et andet Dynamics ERP produkt med en partner, der ikke har et aktivt XAL addendum.

Når der foretages et tilbagekøb af en XAL licens hos en partner, der ikke har et aktivt XAL addendum, vil EOC agenten nu kunne gennemføre denne transaktion og tillade skiftet til den nye partner, selvom han ikke har et aktivt XAL addendum.


Comments (0)

Skip to main content