Microsoft Dynamics AX Technical Conference 2012


Dette er blot en kort udmelding om at du bør sætte kryds i kalenderen d. 22-24 oktober 2012, hvis du er teknisk orienteret indenfor Microsoft Dynamics AX. Konferencen bliver afholdt i Redmond, US. Mere info følger indenfor et par uger.

Comments (0)

Skip to main content